PROFESIONALNIE I
ZAWSZE NA CZAS
Więźba krokwiowa

To najprostsza konstrukcja dachu, którą można stosować do rozpiętości nie wększej niż 7 metrów (liczonej w świetle ścian zewnętrznych). Podstawowym elementem nośnym takiej więźby jest wiązar, złożony z pary krokwi opartych na murłatach i połączonych ze sobą w kalenicy. Długość krokwi nie powinna przekraczać 4,5 metra.

Więźba krokwiowo-jętkowa

To konstrukcja, w której kazda para krokwi rozparta jest mniej więcej w połowie ich długości jętką. Dzięki takiemu rozwiązaniu można wykonywać dachy nawet o rozpiętości do 11 metrów, zachowując przy tym takie same przekroje poprzeczne krokwi, jakie stosuje się w znacznie mniejszych więźbach krokwiowych bez jętek.

Więźba płatwiowo-kleszczowa

Tę konstrukcję stosuje się od rozpiętości powyżej 11 metrów. Krokwie oparte są na murłatach i dodatkowo na płatwiach górnych, podpartych słupami. Dla usztywnienia stosuje się kleszcze (podwójne belki wiążące końce słupów z opartymi na nich krokwiami). Kleszcze daje się co trzecią lub czwartą parę krokwi - są one nazywane wiązarami gównymi.